Aya

istabl.
1953
HT logo
 
 
 
               
 

:::
:::
 

Bismillahi Al-Rahman Al-Raheem

Kostantiniye’nin Fethi Yıldönümünde Hizb-ut Tahrir / Amerika “Allah’ın Yardımı Yakın” Başlıklı Bir Konferans Düzenledi

Hizb-ut Tahrir Emiri seçkin Âlim Ata Bin Halil Ebu Raşta (Allah onu korusun) liderliğinde başlatılan “Kostantiniye’nin Fethi Gerçekleşti… Ardından Sonraki Müjdeler!” başlıklı küresel kampanya çerçevesinde Hizb-ut Tahrir / Amerika, 24 Cumade’l Ûlâ 1441 / 19 Ocak 2020 Pazar günü “Allah’ın yardımı yakın” konulu bir konferans düzenledi.
Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi, 26 Rabiu’l Evvel-20 Cumade’l Ûlâ 857 / 5 Nisan-29 Mayıs 1453’e kadar kuşatma altına alınan Kostantiniye’nin fethini kutlamak için bir kampanya başlatmıştı.

Konferans, Kuran tilavetiyle başladı. İmran süresinin son ayetleri okundu. Ardından Dr. Abdur Rafay, genelde Müslümanların özelde Hindistan’daki Müslümanların trajedilerinden bahsetti. Hindistan’daki Müslümanların, sadece Müslüman oldukları için trajedilere maruz kaldıklarını belirtti. Sözde dünyanın en büyük demokratik ülkesi olan Hindistan’daki demokratik sahtekârlığı ortaya koydu ve demokrasinin insanları özellikle de Müslümanları insanların baskısından koruyamadığını anlattı.

Ardından Üstat Taiseer Hüseyin, Kostantiniye’nin fethi hakkında bir konuşma yaptı. Konuşmasında, bu fethin Perslerin ve Romalıların yenilgisinden sonra gerçekleştirilen ilk müjde olduğunu, bu müjdeyi Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafetin kuruluş, Roma’nın fethi, Mübarek toprak Filistin’in kurtuluş müjdelerinin izleyeceğini kaydetti. Kardeş Taiseer, bu müjdelerin oturup beklemekten ziyade Hilafeti kurmak için çok çalışmaya davet ve teşvik ettiği anlamına geldiğini vurguladı.

Ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Konferans, yapılan dua ile son buldu. Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafetin kurulması için Allah’tan zafer ve yardım talebinde bulunuldu. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

H. 24 Cumade’l Ûlâ 1441

 

Hizb-ut Tahrir

19.01.2020
 

Amerika

 


...:-
  • Utanç ve Rezalet Abidesi El Burhan, Amerika’nın Talimatıyla Yahudi Varlığı İle Normalleşme Çabasında

  • Kostantiniye’nin Fethi Yıldönümünde Hizb-ut Tahrir / Amerika “Allah’ın Yardımı Yakın” Başlıklı Bir Konferans Düzenledi

  • Kostantiniye’nin Fethi Yıldönümü Hilafetin Kurulacağını, Mescidi Aksa’nın Kurtarılacağını ve Roma’nın Fethedileceğini Müjdeliyor

  • İslami Kimlik Tehlikede, Müslümanlar Hemen Harekete Geçmeli!

  • İslam’ın Cihat ve Hilafet Öğretilerini Sınırlandırma Çabası, Haramdır, Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın Lanetini Gerektirir

  •