Aya

istabl.
1953
HT logo
 
 
 
               
 

:::
:::
 

Bismillahi Al-Rahman Al-Raheem

Kostantiniye’nin Fethi Yıldönümünde Hizb-ut Tahrir / Amerika “Allah’ın Yardımı Yakın” Başlıklı Bir Konferans Düzenledi

Hizb-ut Tahrir Emiri seçkin Âlim Ata Bin Halil Ebu Raşta (Allah onu korusun) liderliğinde başlatılan “Kostantiniye’nin Fethi Gerçekleşti… Ardından Sonraki Müjdeler!” başlıklı küresel kampanya çerçevesinde Hizb-ut Tahrir / Amerika, 24 Cumade’l Ûlâ 1441 / 19 Ocak 2020 Pazar günü “Allah’ın yardımı yakın” konulu bir konferans düzenledi.
Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi, 26 Rabiu’l Evvel-20 Cumade’l Ûlâ 857 / 5 Nisan-29 Mayıs 1453’e kadar kuşatma altına alınan Kostantiniye’nin fethini kutlamak için bir kampanya başlatmıştı.

Konferans, Kuran tilavetiyle başladı. İmran süresinin son ayetleri okundu. Ardından Dr. Abdur Rafay, genelde Müslümanların özelde Hindistan’daki Müslümanların trajedilerinden bahsetti. Hindistan’daki Müslümanların, sadece Müslüman oldukları için trajedilere maruz kaldıklarını belirtti. Sözde dünyanın en büyük demokratik ülkesi olan Hindistan’daki demokratik sahtekârlığı ortaya koydu ve demokrasinin insanları özellikle de Müslümanları insanların baskısından koruyamadığını anlattı.

Ardından Üstat Taiseer Hüseyin, Kostantiniye’nin fethi hakkında bir konuşma yaptı. Konuşmasında, bu fethin Perslerin ve Romalıların yenilgisinden sonra gerçekleştirilen ilk müjde olduğunu, bu müjdeyi Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafetin kuruluş, Roma’nın fethi, Mübarek toprak Filistin’in kurtuluş müjdelerinin izleyeceğini kaydetti. Kardeş Taiseer, bu müjdelerin oturup beklemekten ziyade Hilafeti kurmak için çok çalışmaya davet ve teşvik ettiği anlamına geldiğini vurguladı.

Ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Konferans, yapılan dua ile son buldu. Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafetin kurulması için Allah’tan zafer ve yardım talebinde bulunuldu. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

H. 24 Cumade’l Ûlâ 1441

 

Hizb-ut Tahrir

19.01.2020
 

Amerika

 


...:-
  • Faizden Beslenen Çıkarcı Kapitalistler Lehine Kanımızı Emen Bu Yozlaşmış Sistemi Ortadan Kaldırın

  • Lübnan Partileri ve Mezhepçilik Fitnesi, Siyasi Sınıfın Bekasına Hizmet Eder!

  • CAMİLERİN YENİDEN AÇILMASI TALEBİ

  • Ey Müslüman Lübnan Halkı, Özellikle Şeyhler, İlim Adamları, Cami İmamları ve Vaizler! İnsan Kardeşliği Belgesini, Sonuçlarını ve Üzerine İnşa Edilenleri Çöpe Atın

  • Hizb-ut Tahrir / Mübarek Toprak Filistin’den Genel Müftüye, Fetva Dairelerine, İmamlara, Vaizlere Açık Mektup

  •